Vacature alert!
De Comeniusschool zoekt een vakleerkracht bewegingsonderwijs.
Meer info
Inloggen Social Schools | Registreren

Schoolgids

In de schoolgids vindt u alle informatie over de school. Door middel van deze schoolgids wil de school enerzijds nieuwe ouders zodanig informeren dat ze kunnen beslissen of de Comeniusschool een goede school is voor hun kind. Anderzijds kan elke belangstellende erin lezen wat de school bereikt heeft en bereiken wil.

Schoolgids 2023-2024