Vacature alert!
De Comeniusschool zoekt een vakleerkracht bewegingsonderwijs.
Meer info
Inloggen Social Schools | Registreren

Ouderbijdrage

Het bestuur vraagt een vrijwillige, financiële bijdrage van de ouders.

Na de aanmelding van een kind wordt u schriftelijk gevraagd of u de  vrijwillige ouderbijdrage geheel, gedeeltelijk of niet wilt betalen.

De school int een vrijwillige ouderbijdrage.Voor 2022-2023 is deze vastgesteld op € 90,- per kind.Ouders voor wie de bijdrage de draagkracht te boven gaat, kunnen gedeeltelijke of gehele kwijtschelding krijgen. Hun kinderen maken dan gewoon gebruik van alle diensten en nemen aan alle activiteiten deel die uit de ouderbijdrage betaald worden. De klassenouders kunnen € 5 per leerling vanuit de ouderbijdrage besteden aan lief en leed in de klas. Daarvoor is een protocol opgesteld.

Voor leerlingen die tijdens het schooljaar instromen tot 1 januari, wordt het volledige bedrag van €90,- geïnd. Tot en met 1 maart is dat €50,- en tot en met 1 april €40 per leerling. Als leerlingen later instromen, wordt € 35,- voor de schoolreis en €120,- voor het schoolkamp in rekening gebracht bij deelname aan deze activiteiten.

Alle leerlingen doen mee aan de activiteiten van de school. Wij sluiten geen leerlingen uit omdat ouders de vrijwillige bijdrage niet kunnen of willen betalen. Dat mogen wij niet, maar dat willen wij ook niet. 

De school rekent voor het overblijven €60 per leerling per schooljaar. Daarvan worden alle kosten van het overblijven vergoed. Bij instroom na 1 januari, wordt het aantal weken van alle bijdragen berekend en in rekening gebracht. 

Alle bijdragen worden geïnd door automatische incasso. De bijdragen worden in zes termijnen van uw rekening afgeschreven. Bij definitieve inschrijving ontvangt u een machtigingsformulier met uitgebreide informatie.