Vacature alert!
De Comeniusschool zoekt een vakleerkracht bewegingsonderwijs.
Meer info
Inloggen Social Schools | Registreren

Inspectie

In oktober 2020 is, met een aantal maanden vertraging vanwege de coronacrisis, de inspectie het vierjaarlijkse onderzoek komen afnemen op de Comeniusschool. Wij zijn er trots op te kunnen melden dat onze school tijdens deze inspectieronde het predicaat GOED heeft gekregen.

In de eerste plaats zijn we blij met de erkenning dat de Comeniusschool het “goed” doet. Het Toezichthoudend bestuur ziet dit als een pluim op de hoed van het schoolteam, de directie voorop. De teamleden hebben er zin in, doen hun werk vakkundig, gewetensvol, enthousiast en met oog voor de wereld om ons heen. Uiteraard streven we ernaar om de komende jaren onze kwaliteit te bewaren en verder te ontwikkelen, ook op andere aandachtsgebieden. Onze leerlingen hebben daar stuk voor stuk recht op.

 

Lees hier een samenvatting uit het inspectierapport:

"De Comeniusschool is een goede school. De school heeft een gerichte aanpak om de leider in jezelf te ontwikkelen op onder andere het gebied van sociaal-emotionele vaardigheden en samenwerken met anderen. Hierdoor heeft de school een sterk schoolklimaat ontwikkeld waarin leerlingen zich prettig en veilig voelen. De school zorgt voor brede leerstof die past bij de leerlingen die op school zitten. Ook werkt de school goed samen met anderen, zoals ouders en externe betrokkenen.

De Comeniusschool heeft een goede professionele cultuur. Er is draagvlak voor verandering. De directie van de school moedigt het team aan om ook de leider in henzelf aan te spreken en verder te ontwikkelen.

Het bestuur van de Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente weet wat de school bereikt en kijkt hier regelmatig naar. Het bestuur onderneemt actie om het onderwijs op school waar nodig te verbeteren. Daarnaast laat het bestuur ook aan anderen weten hoe het met de school gaat en beschrijft het de resultaten in het jaarverslag.

Tot slot kan het bestuur nu en in de nabije toekomst voldoen aan de financiële verplichtingen om het onderwijs te verzorgen."

U kunt het volledige inspectierapport lezen door op onderstaande knop te drukken:

 

Inspectierapport