Vacature alert!
De Comeniusschool zoekt een vakleerkracht bewegingsonderwijs.
Meer info
Inloggen Social Schools | Registreren

Stichting Vrienden van de Comeniusschool

Het ontstaan van ….

In 1996 bestond de “Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente” 100 jaar. Er vond onder andere een grote reünie plaats die door zo’n 850 personen bezocht werd. Tijdens die reünie en de daarop volgende feestweek werd duidelijk dat veel oud-leerlingen en –leerkrachten èn veel ouders een band met de Comeniusschool hebben en deze ook graag willen behouden.Zo ontstond het idee om een stichting op te richten die zorgt voor het behoud van dit contact. De “Stichting Vrienden van de Comeniusschool“ werd geboren. 

De Stichting en haar doel 

De Comeniusschool wil graag zelfstandig blijven voortbestaan. De leerlingen, hun ouders, de meesters en juffen en het bestuur van de school zijn daarvoor ons draagvlak. Iedereen werkt met hart en ziel aan het bereiken van de gestelde doelen. Iedereen weet ook hoe moeilijk dat soms is. Ondanks de ouderbijdrage en allerlei evenementen die extra geld opleveren, is er meer nodig om op het gewenste niveau te kunnen doorgaan.De Stichting heeft inmiddels als doelstelling, naast het behouden van contacten met oudleerlingen en –leerkrachten, fondsen en donateurs te werven om zo onze kinderen wat meer faciliteiten te bieden binnen de Comeniusschool. De donateurs zoeken wij vooral onder de ouders van onze leerlingen. Gelukkig heeft een groot deel van deouders zich reeds aangemeld bij onze stichting. En daar zijn we erg blij mee! 

 

Wordt u ook donateur?

Graag begroeten wij ook u als donateur van de “Stichting Vrienden van de Comeniusschool”. Wie donateur is, ontvangt jaarlijks een overzicht van de activiteiten van de stichting en verantwoording van hetgeen de stichting voor de school heeft kunnen doen. Verder kan door de donateurs de hulp van de stichting worden ingeroepen bij het organiseren van een reünie van hun oude klas. Voor € 15,00 per jaar (meer mag natuurlijk ook!) bent u donateur en steunt u onze school. 

Informatie

Stichting Vrienden van de Comeniusschool
Postbus 556
3700 AN ZEIST
IBAN: NL08 RABO 038.52.22.122
KvK Utrecht: 30148477