Vacature alert!
De Comeniusschool zoekt een vakleerkracht bewegingsonderwijs.
Meer info
Inloggen Social Schools | Registreren

Vertrouwenspersonen

Wij zijn Inger Parser, Rick Teseling en Brenda van Essen. Voor de kinderen bekend als juf Inger, meester Rick en juf Brenda. Wij zijn de vertrouwenspersonen op de Comeniusschool.

 

Wat is precies de rol van een vertrouwenspersoon?         

Voor kinderen

Als kinderen ergens mee zitten gaan we er van uit dat zij dat met hun leerkracht bespreken. Maar in sommige gevallen vraagt ‘het probleem’ om iets meer aandacht en tijd, in sommige gevallen vindt een kind het prettiger om met een ander persoon dan de leerkracht te praten.

Elk kind dat ergens mee zit of niet lekker in zijn of haar vel zit, kan bij één van ons komen en een afspraak maken voor een gesprek. Wij luisteren naar het kind en bespreken of en wat we kunnen betekenen voor hem of haar. We overleggen ook of de leerkracht bepaalde stappen moet ondernemen. In principe heeft het kind de regie, het kind bepaalt of en wanneer er iets met ‘het probleem’ wordt gedaan. Wij kunnen beloven dat het gesprek vertrouwelijk is, maar niet als het kind in gevaar is of anderen in gevaar zijn. Dan zullen we de informatie moeten delen met andere professionals. 

Gedurende het schooljaar maken de vertrouwenspersonen een rondje langs de groepen drie tot en met acht. Dit met als doel dat de leerlingen weten wie de vertrouwenspersonen zijn en met welke problemen zij bij de vertrouwenspersoon terecht kunnen. 

Voor ouders

Elke ouder kan een gesprek aanvragen bij de leerkracht van zijn kind. Soms zijn er situaties waarbij ouders het prettiger vinden om met iemand anders een vertrouwelijk gesprek op school te hebben. Het is dan mogelijk om met één van ons een afspraak te maken. Samen bespreken we dan wat onze rol zal zijn in de kwestie en wat u van ons mag verwachten. In overleg kan er besloten worden eventuele andere personen in te schakelen. 

De school kent ook een externe vertrouwenspersoon. U kunt de externe vertrouwenspersoon zien als een objectieve deskundige van buiten de school. De externe vertrouwenspersoon begeleidt u bij het behandelen van uw klacht. 

De klachtenregeling en gegevens van de externe vertrouwenspersoon vind u hier:

Klachtenregeling