Vacature alert!
De Comeniusschool zoekt een vakleerkracht bewegingsonderwijs.
Meer info
Inloggen Social Schools | Registreren

Aanmeldingsformulier

Hier kunt u het aanmeldingsformulier downloaden!

Graag terug sturen of mailen naar: mwitke@comeniusschool.info. 

Vergeet het bewijsstuk van BSN niet!
Voor vragen omtrent aanmeldingen kunt u onder schooltijd bellen en vragen naar de adjunct-directeur.
De wet schrijft voor dat kinderen pas kunnen worden ingeschreven als ze 3 jaar oud zijn. U kunt uw kind bekend maken bij de school via een zgn. voor-aanmelding. Deze is echter geen garantie voor een inschrijving.

Per jaarlaag kunnen er maximaal 45 aangemelde kinderen worden geplaatst. Het kan zijn dat het aantal aanmeldingen het aantal beschikbare plekken overschrijdt,

Vergeet u zich niet op te geven voor een kennismakingsochtend?

Aanmeldingsformulier