Vacature alert!
De Comeniusschool zoekt een vakleerkracht bewegingsonderwijs.
Meer info
Inloggen Social Schools | Registreren

Toelatingsbeleid

Als u een kind wilt aanmelden dat nog NIET 4 jaar oud is kunt U zich opgeven voor één van de kennismakingsochtenden voor nieuwe ouders (zie pagina voor nieuwe ouders). Als u hierna kiest voor onze school kunt u uw interesse aangeven en het aanmeldingsformulier naar ons opsturen of mailen. 

De wet schrijft voor dat kinderen pas kunnen worden ingeschreven als ze 3 jaar oud zijn. 

Per jaar zijn er 4 instroommomenten, waarop wij alle aangemelde kinderen inschrijven. Als het aantal aanmeldingen het aantal plekken overschrijdt gaan wij over tot loting. De data dat er geplaatst/geloot gaat worden zijn:

  • 15 maart (cohort 1, kinderen jarig van 16 december t/m 15 maart)
  • 15 juni (cohort 2, kinderen jarig van 16 maart t/m 15 juni)
  • 15 september (cohort 3, kinderen jarig van 16 juni t/m 15 september)
  • 15 december (kinderen jarig in van 16 september t/m 15 december).

Als u een kind wilt aanmelden dat ouder is dan 4 jaar (een zgn. zij-instromer) dan kunt u mailen naar de adjunct-directeur. Een intakegesprek, het beeld van de ouders, de school van herkomst, en de situatie op de Comeniusschool zijn allemaal van invloed op de overweging om tot plaatsing over te gaan. Na wederzijdse overeenstemming krijgt u het inschrijfformulier mee om in te vullen en te retourneren. Daarna zullen wij uw kind inschrijven op de Comeniusschool.

Per jaarlaag hanteren wij een maximum van 46 kinderen. 

Jongere broertjes en zusjes van reeds geplaatste kinderen worden NIET automatisch aangemeld, ook voor deze leerlingen ontvangen wij graag op tijd een volledig ingevuld aanmeldingsformulier. 

Wij accepteren geen aanmeldingen van ongeboren baby's en van kinderen die niet in Zeist wonen.

Vragen? Mail naar mwitke@comeniusschool.info of bel tijdens schooltijden en vraag naar de adjunct-directeur.

Dringend verzoek: als uw kind bij ons is ingeschreven of op de wachtlijst staat, maar u toch GEEN gebruik gaat maken van deze plek, wilt u ons dat dan z.s.m. doorgeven? 

 

Toelatingsbeleid nieuwe leerlingen Aanmeldingsformulier